Afgelopen jaren zijn er studenten geweest die zich kort voor het congres afmelden zonder reden of zelfs helemaal niet afmelden. Wij steken veel tijd, geld en moeite in jouw deelname en vinden daarom dat een ongeldige afwezigheid niet zomaar zonder consequenties kan blijven. Bij een afmelding die je doorgeeft later dan één week voor het congres, zijn wij genoodzaakt om je naam door te geven aan de kantoren waarbij je bent ingedeeld.