Spreker Massoud Djabani

Massoud Djabani is afkomstig uit Iran, waar hij destijds werkzaam was als docent. Tijdens de Iraanse revolutie doorliep hij, nadat het dictatoriale regime zijn drie broers executeerde, versneld alle stadia van het radicaliseringproces. Leiders van een terroristische organisatie speelden in op zijn behoefte aan wraak; hij verbleef vele jaren in hun geïsoleerde trainingskampen, waar hersenspoelingmethoden werden toegepast om de eigen identiteit van de leden te vernietigen en te vervangen door een gewelddadige groepsidentiteit. Toen hij door een zware verwonding langdurig werd afgescheiden van de groep, kon zijn kritisch denkvermogen herstellen en kwamen vele vragen en twijfels naar boven. Het besef dat geweld met geweld vergelden geen oplossing biedt en terreur verschrikkelijke gevolgen heeft, deed hem beslissen de organisatie te verlaten, wat echter vrijwel onmogelijk bleek te zijn. Uiteindelijk wist hij toch te ontkomen en arriveerde in 1987 als politiek vluchteling in Nederland. Door deze ervaringen werd het zijn levensdoel polarisatie en radicalisering in alle fasen te voorkomen. Door middel van lezingen, voorlichtingen en gastlessen geeft hij inzicht van binnenuit in de voedingsbodems van radicalisering, de wervingsmethoden en hersenspoelingtechnieken toegepast door terroristische leiders, alsmede in het losmakingproces en preventiemethoden om de maatschappij te kunnen ‘inenten tegen radicalisering’. Om polarisatie, een van de grootste voedingsbodems van radicalisering, te kunnen voorkomen doceert de spreker tevens methoden om cultuurkloven te overbruggen.

Op basis van zijn levenservaringen heeft de spreker vele artikelen gepubliceerd en enkele boeken geschreven: ‘Psychologie van geweld en terreur’; ‘Sekte’ en ‘Goddank! Ik ben geïntegreerd…!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *