Spreker Mark Deschergne

‘Soft’ is strategisch: Over de aanpak van het Jihadisme
Mark Dechesne – Universiteit Leiden

Naar aanleiding van de herdenking van 10 jaar ‘9/11’ kopte de New York Times dat de strijd tegen het terrorisme tot op dat moment 3.3 biljoen dollar had gekost. Daarbij werd fijntjes opgemerkt dat dit bedrag suggereert dat voor iedere dollar die Bin Laden heeft uitgegeven om de aanslagen mogelijk te maken, de Verenigde Staten 70 miljoen heeft uitgegeven. En dit alles, nog vóór de opkomst van ISIS, en de aanslagen die we de afgelopen jaren in de Europa en Noord Amerika hebben gezien. Alleen al om de excessieve kosten van terrorismebestrijding is het van belang na te denken over de effectiviteit van de tot nu toe gehanteerde militaire aanpak, en te overwegen hoe we structurele oplossingen kunnen vinden. Cruciaal zijn daarbij de-escalatie en begrip van het standpunt de ander. Hoe ‘soft’ dit ook mag klinken, uiteindelijk zijn we door nadruk op deze elementen effectiever in het nastreven van wereld die gevrijwaard is van angst en extremisme.

Dr. Mark Dechesne is universitair hoofddocent bij de faculteit Governance and Global Affairs van de Universiteit Leiden. Hij is als psycholoog in 2001 gepromoveerd op het effect van angst voor de dood op sociaal gedrag. Nadien heeft hij zich gespecialiseerd in het verschijnsel terrorisme en de aanpak ervan. Hij werkte onder meer bij het Amerikaanse National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START) aan de University of Maryland, en was betrokken bij diverse initiatieven van de NAVO op het gebied van terrorismebestrijding. Op dit moment coördineert hij een grootschalig veldonderzoek naar hedendaagse verschijningsvormen van radicalisering, genaamd Dialogue about Radicalisation and Equality (DARE).